Հավաքովի Զուգարան և Լոգարաններ

Հավաքովի սանհանգուցային շինություններն իրենց մատչելի գներով սպասում են Ձեզ Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան հավաքովի սանհանգույցային շինությունների ոլորտում ճանաչելի է Կարմոդ համաշխարհային բրենդի որակն ու ձեռագիրը։ Բոլոր հանրային հաստատություններում, բանվորական շինհրապարակներում, հանքահորերում, հանքաորոնման և փորձաքննական հրապարակներում, միջազգային ցուցադրական միջոցառումներում, այգիներում և պարտեզներում, սպորտային միջոցառումներում զբոսաշրջային գոտիներում, ճանապարհաշինարարական հրապարակներում պատրաստվում են ամենակատարյալ շարժական զուգարաններն ու ցնցուղարանները, որոնց արտադրության գործում Կարմոդը կիրառում է որակապես հավաստագրված շինանյութ։ Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան այս միավորներում կարող են արտադրվել ցանկացած քանակի շարժական զուգարանային խցիկներ, լողախցիկներ, հաշմանդամների համար նախատեսված զուգարաններ։

WhatsApp

զանգել

E-mail