Ժամանակավոր Ճամբարներ Փախստականների Համար

Դժվարին պահերին մարդկության կողքին... Երկրաշարժերին, հրդեհներին, ջրհեղեղներին, հրաբխային պայթյուններին, այլ բնական աղետներին հաջորդող ժամանակահատվածում և պատերազմական պայմաններում փախստականների տեղաշարժից առաջացող բնակելի տարածքների անհրաժեշտությունը հոգալու համար Կարմոդն իր արտադրած փախստականական կոնտեյներային կառույցներով դժվարին պահին կանգնում է մարդկության կողքին։ Մեր մոդուլային համակարգով կառույցներն օժտված են այնպիսի առավելություններով, ինչպիսիք են տեխնոլոգիական բարձր մեկուսացումն ու արագ արտադրությունը, ապամոնտաժման և սեղմ ժամկետներում հեշտությամբ մոնտաժման հնարավորությունը, պտուտակային միացման համակարգի շնորհիվ հեշտությամբ քանդման և պահեստացման հնարավորությունը, ինչպես նաև մատչելի գներն ու բազմաթիվ այլ առանձնահատկություններ։

WhatsApp

զանգել

E-mail